RIDIGDO mokyklėlės mokytojai

Akvilė Weinert

Mokyklinukų grupės mokytoja

Labas! Esu Akvilė Weinert. Gimiau ir užaugau Suvalkijoje, kur kaime prabėgo labai graži mano vaikystė. Kaip mėgstu sakyti, „dviračiu nuo kalniuko ir su vėju plaukuose“. Esu įgijusi Lietuvių filologijos bakalauro (VDU) ir Edukologijos magistro (KTU) laipsnius.

Šiuo metu esu pedagoginė darbuotoja Visos dienos mokykloje Štutgarte, kurioje ugdau pradinių klasių mokinius po pamokų. Kartu valgome ir žaidžiame, gaminame darbelius, ruošiame namų darbus. Mane be galo žavi, koks unikalus yra kiekvienas vaikas! Todėl stengiuosi atkreipti dėmesį į individualius vaikų poreikius, empatiškai įsiklausyti ir sukurti jiems saugią erdvę tyrinėti, kurti ir mokytis.

Nuo 2013 m. esu laisvai samdoma tekstų redaktorė ir vertėja, paauglystėje išleidau savo poezijos knygą. Be to, labai mėgstu skaityti ir apie tai reflektuoti. Gera knyga gali būti supratingu mokytoju, ištikimu draugu ar smagiu bendražygiu! Iš visos širdies stengsiuosi savo meilę lietuvių kalbai ir skaitymo smagumą perteikti mūsų mokyklėlės vaikams!

Juozas Vasiliauskis

Muzikos mokytojas

Gimiau ir augau didelėje, žemaičių, muzikuojančioje šeimoje. Muziko kelias yra man artimiausias ir mieliausias

Mokymas – tai dvipusis eismas, kai ir mokytojas ir mokinys praturtėja nuo bendradarbiavimo, draugystės, ryšio įsisavinant vertybes.

Čia svarbiausia  santykis, kompetencija. Muzikos pagalba siekiu plėtoti meninę, dvasinę, tautinę ir pilietinę kultūrą- tai mano pedagoginio pašaukimo esmė. Mokytojas dirba žmonėms, jų dabarčiai ir ateičiai.

Mano kriterijai mokant muzikuoti, dainuoti – meilė vaikui, muzikai, dorai, dvasiai, aplinkai, gyvenimo kokybei, būčiai. Per šiuos dalykus reiškiasi ir plėtojasi emocinis, estetinis, vertybinis, prasminis santykis su tuo, kas yra muzikoje, žmoguje ir gyvenime. Santykis su vaikais natūraliai išgyvenant, mąstant, atsiremiant į jausmus, pasąmonės virpesius, intuiciją, žinojimą, gyvenimo patyrimą, išmintį, bandant įžvelgti muzikos kūrinių idėjas,užmanymą.

Skiriu dideli dėmesį muzikos klausymuisi, nes tikslinis muzikos klausymasis ugdo vaiko meninį skonį, plečia muzikinį akiratį ir yra didelis ramstis mokantis dainuoti.

Lietuvių liaudies dainos, šokiai, žaidimai – geriausias būdas mokytis ar įsisavinti kalbą mūsų vaikučiams.

Ieva Opulskienė

Mokytoja

Esu Ieva Opulskienė. 2010 metais Klaipėdos universitete baigiau pagrindinių universitetinių lietuvių filologijos ir suomių kalbos studijų programą ir įgijau filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2012 metais, tame pačame universitete įgijau literatūrologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2018 metų gyvenu Štutgarte. 

Kaip lietuvių kalbos specialistė jaučiu pareigą dalintis lietuvių kalbos žiniomis su išeivijoje gyvenančių šeimų vaikais. Džiaugiuosi galėdama būti lietuvių bendruomenės Štutgarte dalimi. Viliuosi, kad bendru darbu padėsime vieni kitiems tobulėti bei drauge smagiai leisime laiką!