Vizija

Draugijos tikslas skatinti lietuvybės išlaikymą ir puoselėjimą kuriant lietuviškas šventes, buriantis į ansamblius, lankant lituanistinę sekmadieninę mokyklą,.

Misija

Išlaikydami lietuviškus papročius stipriname savo identitetą ir lietuvių bendruomenė, naudodamiesi kultūrų įvairove praturtiname savo dvasinį pasaulį.

Tikslai

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt!

S. Zauerveinas

RIDIGDO ansamblis dainavimu, grojimu bei šokimu puoselėja ir skatina lietuvių kultūros išlaikymą.

RIDIGDO mokykloje reguliariai susitikdami ir drauge dainuodami, šokdami, žaisdami, užsiimdami rankdarbiais, skaitydami, rašydami ir kt., vaikai kartu su tėvais mokosi lietuvių kalbos, kultūros bei kraštotyros.