Valdyba

  • Juozas Vasiliauskis – pirmininkas
  • Asta Totilaitė – finansininkė
  • Vilma Schweiker – sekretorė
  • Linas Buntinas – vicepirmininkas
  • Andrius Družinis-Vitkus – viešieji ryšiai

Įstatai