Mokyklėlė

Mokyklėlė Ridigdo

Tikslas – mūsų vaikai, kalbantys gražia taisyklinga lietuvių kalba, dainuojantys lietuviškas dainas, šokantys tautinius šokius. Mes siekiame, kad Ridigdukai žinotų apie Lietuvą ir nepamirštų savo šaknų, mes esam pagalba tėvams, svetimoješalyje puoselėjantiems lietuvybę.

Vaikai su tėveliais ir mokytojais renkasi į RIDIGDO mokyklėlę kiekvieną sekmadienį. Vaikų amžius yra neribotas, jie skirstomi pagal amžių į kelias grupes. Mokyklėlėje Ridigdukai šoka, dainuoja, piešia, skaito, daro rankdarbius, ir t.t. Pamokėlės vedamos profesonalių mokytojų.

Ina Poderytė

Lietuvių tauta yra unikali ir nepakartojama savo papročiais, tradicijomis ir tik jai būdingomis skirtybėmis, kurias labai svarbu puoselėti ir suteikti gyvavimo ir išlikimo garantijas. Auganti karta vis dažniau tampa „pasaulio piliečiais“, mieliau domisi kompiuteriniais žaidimais „online“, nei gilinasi į materialųjį ar nematerialųjį tautos paveldą ir jo puoselėjimą. Siekiant išsaugoti savo tautinį tapatumą, jaunąją kartą jau nuo mažens reikėtų supažindinti su savo tautos kultūra, paveldu jiems aktualiais, prieinamais būdais. RIDIGDO mokyklėlė yra puiki vieta kur smalsiems bei imliems iš prigimties vaikams galime suteikti galimybę pažinti mūsų tradicijas ir kultūrą. Turime galimybę per dainą, piešinėlius ar žaidimus ugdyti vaikų kūrybiškumą, atmintį, komunikavimo bei socialnę kompetencijas.Esu labai dėkinga RIDIGDO ir visiems aktyviems Štutgarto lietuviams, jog būdama toli nuo savo mylimos tėvynės, galiu savo sūnui padėti pažinti mūsų kultūrą, kalbą, tradicijas bei kas svarbiausia vaikams – žaidimus! Nuoširdžiai kviečiu ir rekomenduoju prisijungti visus kurie turite vaikučių ir norite smagiai ir lietuviškai padainuoti, pašokti, ko nors išmokti ar tiesiog praleisti laiką drauge.

Repertuaras

Šokiai, žaidimai

 1. Graži mūsų šeimynėlė (pasisveikinimo ratelis)
 2. Jurgeli meistreli
 3. Du gaideliai
 4. Garnys
 5. Siūlai susivykit
 6. Vijo lizdą pelėda
 7. Klausė žvirblis čiulbonėlis
 8. Šiaudų batai
 9. Skrido žvirblis per ulyčią
 10. Upytėlė teka
 11. Padainuosim mes sustoję
 12. Ančiukų šokis
 13. Žiedo dalinimas

Tele Bim Bam rinkinys

 1. Namelis ant tele bim bam kojelės
 2. Dinozauras mikicip
 3. Baltoji varnelė
 4. Šimtakojis
 5. Mane barė
 6. Televizorius
 7. Mes kitokie
 8. Mėlyna spalva
 9. Dantukas
 10. Naktelės žiedai
 11. Tai bent telefonas
 12. Dvi draugės
 13. Mamos suknelė
 14. Ledinukų sapnas
 15. Musė
 16. Pupa

Dainelės mažiesiems

 1. Labas rytas suraitytas
 2. Pomidoras
 3. Katinėlis
 4. Traukinys
 5. Kur zuikučių pasakėlė
 6. Tili tili dūda
 7. Tindi rindi riuška
 8. Žvirbli, žvirbli
 9. O tai arklys
 10. Plaukė žąselė
 11. Naujienos
 12. Voras
 13. Vabaliukų dainelė
 14. Mėlynas autobusiukas
 15. Varlyčių choras
 16. Žąsinėlis
 17. Pasakėlė (ir aukštyn vis kelia)
 18. Ežiuko dainelė
 19. Dideli nykštukai
 20. Tau mano mamyte
 21. Vai išeiki, oželi

Dainelės vyresniems

 1. Labas Rytas tau dainele
 2. Geltonų plytų kelias
 3. Ačiū tau už viską, viską
 4. Sėdi du archangekai.
 5. Avižėla(su pavaizdavimu)
 6. Do re mi –Gamos dainelė
 7. Kakės makės šėlsmo daina
 8. Seneli garvežy!
 9. Tuk tuk širdele.
 10. Visiem mažiems ir dideliems
 11. Augo girioj ąžuolėlis
 12. Išėjo tėvelis(su parodymais)
 13. Gimtadienio dainelė
 14. Tėvelio gimtadienis
 15. Man patinka džiazas
 16. Virėjos dainelė
 17. Pavasario spalvos
 18. Senos mašinos
 19. Visiems mažiems ir dideliems
 20. Tau mano mamyte
 21. Velykų saulutė
 22. Margučių rytas
 23. Telebimbam Kalėdos
 24. Čiunga čianga
 25. Meškeriotojo dainelė
 26. Žvirbliai
 27. Gimtoji kalba
 28. Kelias į mokyklą
 29. Svarbiausi žodžiai
 30. Mūsų Lietuva
 31. Tele bim bam Kalėdos
 32. Tyli naktis
 33. Din dilin (Jingle Bells)